Obecní knihovna Valy
Naposledy aktualizováno: 25.02.2019 14:28:13

 

 

 

 

 

 

Obecní knihovna ve Valech je přidruženou knihovnou regionálního oddělení Městské knihovny v Chebu.

 

Používá automatizovaný knihovnický systém Verbis.

 

Uživatelé knihovny mají k dispozici veřejný internet ZDARMA.

 

-------------------------------------------------------

 

 

 

V roce 2018 nominovaly pracovnice Regionálního oddělení Městské knihovny v Chebu paní Hanu Bugyikovou na ocenění Nejlepší dobrovolný knihovník Karlovarského kraje, za její příkladnou práci pro Obecní knihovnu ve Valech.

 

 

Tradice oceňování dobrovolných knihovníků v našem kraji byla zahájena v roce 2012 na návrh krajské knihovny a knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí. Slavnostním vyhodnocením tří nejlepších knihovnic či knihovníků a nejlepší profesionální knihovny chceme upozornit na to, že knihovny jsou stále důležité pro kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatel kraje, což se neobejde bez pečlivé, systematické a kreativní práce knihovníků.

 

 

Slavnostní vyhlášení se koná v Týdnu knihoven 3.10 2018 v 16.30 hodin v přednáškovém sále Krajské knihovny v Karlových Varech.

 

 

 
Proces zabral 0.0053 sekund času a 0.69MB paměti.